Добре дошли > Какви са актуалните новини? > Среща на AFNOR с бизнеса по въпросите на енергийния мениджмънт

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Какви са актуалните новини?

Всички новини

Отпечатване Изпращане

 
22/11/2012

Среща на AFNOR с бизнеса по въпросите на енергийния мениджмънт

Информационното събитие на тема „Енергиен мениджмънт - печеливш за фирмите, значим за околната среда”, организирано от AFNOR Group съвместно с Шнайдер Електрик България, се проведе на 23 октомври 2012 г. в хотел „Холидей Ин” в София.

 

Темата за енергийната ефективност, предизвикваща все повече дискусии в световен мащаб, предмет на нормативно регулиране в Европейския съюз и елемент от националните стратегии, включително и тази на България, бе посрещната с широк интерес от участниците в събитието. На него присъстваха повече от 40 ръководители на предприятия от различни сектори на промишлеността: добивната, химическата, електро-техническата промишленост, машиностроене, производство на метали и на неметални неорганични продукти, както и на фирми от сферата на услугите като банки, мобилни оператори и други.

 
 

Участниците високо оцениха презентациите на AFNOR Group, в лицето на г-н Ян Лийбак и г-жа Ива Монова, които поставиха във фокуса на внимание конкретните ползи от енергийния мениджмънт и различните решения, включително набор от обучения, които AFNOR Group предоставя. Конкретните технически решения за намаляване потреблението на енергия и практически опит за успешен енергиен мениджмънт бяха представени от Шнайдер Електрик. Бяха споделени реалните ползи от сертифициране по ISO 50001: 2011.

 

В действителност АФНОР e първата сертифицираща организация присъдила международно-валиден сертификат по ISO 50001:2011.

 

Специално участие по темата взеха г-н Марк Дьобелс - Директор за България на Френската икономическа мисия ЮБИФРАНС към Френското посолството в България, както и г-н Красимир Найденов - Директор на дирекция „Информация и анализ” в Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие, който взе отношение по нормативната рамка на енергийния мениджмънт в България.

 

За да бъдем максимално практически полезни на участниците, по време на събитието всеки един от тях получи, разработеното от AFNOR Group, ръководство за ефективно управление на енергията, преведено на български език специално за събитието.

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти