Добре дошли > Какви са актуалните новини? > Предлагаме новите обучения

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Какви са актуалните новини?

Всички новини

Отпечатване Изпращане

 
08/02/2019

Предлагаме новите обучения

През 2018 г. бяха въведени нови версии на няколко стандарти за системи за управление. За да подпомогнем фирмите в процеса на преход, предлагаме новите обучения за ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, ISO 37001:2018, ISO 19011:2018 и т.н.

За повече информация гледайте следния линк

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти