Добре дошли > Какви са актуалните новини? > Обучение по СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Какви са актуалните новини?

Всички новини

Отпечатване Изпращане

 
09/11/2015

Обучение по СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА ISO 50001:2011, на 8 и 9 декември 2015 г.

Обучение по СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА ISO 50001:2011 от AFNOR на 8 и 9 декември 2015, в гр. София.


Защо стандарта ISO 50001?

- Защото проучване, направено от AFNOR през 2014 година сред 54-те организации, сертифицирани по изискванията на стандарта ISO 50001, показва, че стандартът позволява по оперативен начин да се реализира енергийната стратегия на организацията и осигурява на предприятията ефективна методическа подкрепа за постигане на поставените цели. Тази нова управленска практика засяга всички звена в организацията: звеното по поддръжка, звеното по закупуване, …


И защото резултатите са осезаеми в сравнително кратък срок:
Според същото проучване, сметките за енергия, като цяло, намаляват с 10-15% или дори в някои организация в някои случаи до 25%.
Повече от 25% от фирмите сертифицирани по ISO 50001 са получили сертификат за по-малко от шест месеца от внедряване на системата за управление на енергията, а 63% за по-малко от една година. Възвръщаемостта на инвестициите е непосредствена: по-малко от 4 години за 94% от компаниите, като във всяка 1 от 5 организации, направените инвестиции се възстановяват още през същата година.
Ако Вашата организация е решила да внедри система за енергиен мениджмънт, за да намали потребелението си на енергия, както и за да управлява оптимално енергийните си разходи, ще са Ви полезни конкретни познания относно изискванията на стандарта ISO 50001 и системите за управление на енергията.

 

Обучението е насочено към:

  • - служители във фирмите, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за енергиен мениджмънт и отговорници по енергиен мениджмънт;
  • - желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 50001:2011;
  • - отговорници за подобряване на ефикасността на енергийните доставки,
  • - отговорници по околната среда,
  • - отговорници в отделите по поддръжка на съоръжения и оборудване,
  • - експерти в областта на енергията, ….

Как да участвате?
Регистрацията на участниците се извършва чрез изпращане на попълнена заявка за участие в срок до 18 ноември 2015 г. на следните е-мейл адрес: bulgaria@ afnor.org или vessela.koleva@abv.bg или iva.monova@abv.bg


За допълнителна информация: тел. +359 (0)2 980 57 20

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти