Добре дошли > Какви са актуалните новини? > НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА ISO 9001:2015.

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Какви са актуалните новини?

Всички новини

Отпечатване Изпращане

 
14/12/2015

НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА ISO 9001:2015. ИЗУЧАВАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001:2015

На 21-22 януари 2016 г., в град София, AFNOR организира обучение по новата версия на стандарта ISO 9001:2015.

Новата версия на стандарта ISO 9001 (версия 2015), бе официално публикувана на български език на 25/09/2015 г. Стандартът е изцяло преработен. Ревизирана е не само структурата му, но има и съществени изменения в изискванията на стандарта в сравнение с версията от 2008 г.


Разбирането на изискванията на стандарта ISO 9001:2015 е абсолютно наложително за фирмите, решили да изградят система за управление на качеството по този стандарт, както и за онези със сертифицирани вече системи за управление на качеството по ISO 9001:2008, които ще трябва да преминат към новата версия на стандарта.


Колкото повече са служителите във фирмата, които разбират “езика” на ISO 9001:2015 и знаят какво означава това, толкова по-успешно е изграждането, функционирането и непрекъснатото подобряване на системата за управление на качеството в тази фирма.

Цел на курса:

Да помогне за овладяване и разбиране на изискванията на новата версия на стандарта ISO 9001:2015, с оглед прилагането им на практика в реални условия.


Участници:

- служители във фирмите, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за управление на качеството;

- желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 9001:2015;

- работещи в областта на качеството, които са или искат да преминат курс за одит на системи за управление на качеството (курс за вътрешни одитори);

- отговорници по системата за управление на качеството в предприятия, сертифицирани по ISO 9001:2008 и лица, ангажирани с подобряване на системата.


Програмата на курса включва:

- подхода “Качество”- като предизвикателство пред фирмите;

- идентифициране на разпорежданията, които трябва да се внедрят и спазват от фирмите;

- подробно анализиране на изискванията на стандарта ISO 9001:2015;

- идентифициране и разбиране на принципите на управление на качеството;

- акцент върху новите и/или променени изисквания на стандарта.


Обучаващ : инж. Ива Монова

- Утвърден обучител на AFNOR Compétences (Франция) по системи за управление на качеството, вкл. на регистрирания курс на AFNOR за сертифицирани одитори на СУК съгласно ISO 9001:2015;

- Международен сертифициран (ICA-Франция) водещ старши одитор - трета независима страна на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015)


Регистрация:
Регистрацията на участниците се извършва чрез изпращане на попълнена заявка за участие
в срок до 8 януари 2016 г. на следните е-мейл адреси:


bulgaria@afnor.org или vessela.koleva@abv.bg или iva.monova@abv.bg


За допълнителна информация: тел. +359 (0)2 980 57 20

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти