Добре дошли > Какви са актуалните новини? > ISO 50001 training-general info

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Какви са актуалните новини?

Всички новини

Отпечатване Изпращане

 
29/08/2013

Обучение по СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА ISO 50001:2011

 

На 11 и 12 ноември 2013, в град София, AFNOR организира курс за обучение поСИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА ISO 50001:2011

 

Намаляването на потреблението на енергия, реализиране на икономии на енергия, респективно и на средства се превърна в един от основните приоритети на обществото ни.

 

Посредством управление на енергията всяка фирма може да направи големи икономии на енергия и на средства, и да подобри енергийните си характеристики и екологичните си показатели.

 

Енергийният мениджмънт цели снижаване на енергийните разходи и увеличаване на енергийната ефективност, намалявайки вредното въздействие върху околната среда.

 

Предлаганото обучение може да ви послужи за трамплин при изграждането на вашата собствена система за управление на енергията, както и да ви позволи да продължите успешно дейността си, прилагайки изискванията на стандарта ISO 50001:2011 - единствения световен стандарт за системи за управление на енергията.

 

Разбирането на изискванията на стандарта ISO 50001 е наложително за всяка фирма, желаеща наистина да управлява своите енергийни разходи и решила да изгради и внедри система за енергиен мениджмънт.

 

Издаването на международния стандарт ISO 50001 показва растящия интерес от страна на фирмите към въвеждане и прилагане на практики за намаляване на потребелението на енергия и на енергийните разходи, чрез систематично управление на енергията, което от своя страна цели намаляване на въздействието върху околната среда.

 

Цел на курса:

Да помогне за овладяване и разбиране на енергийния мениджмънт и изискванията на стандарта ISO 50001: 2011, с оглед прилагането им на практика в реални условия.

 

Обучаващ: г-н Клод БУТО, Франция - ICА сертифициран водещ старши одитор на системи за управление, с изключително богат и разностранен международен опит в одитирането, сертифициран обучаващ.

 

Участници:

- служители във фирмите, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за енергиен мениджмънт и отговорници по енергиен мениджмънт,
- желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 50001:2011,
- отговорници за подобряване на ефикасността на енергийните доставки,
- отговорници по околната среда,
- отговорници в отделите по поддръжка на съоръжения и оборудване,
- експерти в областта на енергията, ….

 

Регистрация:

Регистрацията на участниците се извършва чрез изпращане на попълнена заявка за участие
в срок до 30 септември 2013 г. на е-мейл адрес или факс (02) 980 57 20 bulgaria@ afnor.or

 

За допълнителна информация: тел. +359 (0)2 980 57 20

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти