Добре дошли > Какви са актуалните новини? > Информационно събитие по Енергиен мениджмънт (ISO 50001)

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Какви са актуалните новини?

Всички новини

Отпечатване Изпращане

 
16/10/2012

Информационно събитие по Енергиен мениджмънт (ISO 50001)

На 23 октомври 2012 г. AFNOR Groupe организира информационно събитие на тема:

 

”ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ (ISO 50001):ПЕЧЕЛИВШ ЗА БИЗНЕСА, ЗНАЧИМ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА”

 

Инициативата е породена от изключителното значение и актуалност на въпросите, свързани с енергийния мениджмънт и повишения интерес на българския бизнес в усилията за подобряване на енергийната ефективност.

 

Отделните организации не могат да контролират цените на енергията, правителствените политики и глобалната икономика, но могат да подобрят начина по-който управляват енергията, и то тук и сега. Именно от това е продиктуван нашия стремеж да обединим усилията си и специфичната експертиза, която имаме в международен план в областта на енергийния мениджмънт.

 

Информационното събитие е насочено изключително към ръководния мениджърски състав на фирмите и цели представяне на икономическите ползи за фирмите в резултат на успешен енергиен мениджмънт, насоки относно неговото ъвеждане, модули за обучения, както и някои подходящи технически възможности и решения.

 

Енергийният мениджмънт е особено атрактивен за енергоемки производства, но същевременно и за фирми и организации от всички сектори от икономиката, които желаят да оптимизират разходите си за потребяваната енергия.

 

Вярваме, че събитието ще допринесе за по-доброто осъзнаване на проблема и ползите от енергийния мениджмънт и за необходимостта бизнесът да се ангажира с този подход.

 

Събитието се организира съвместно с Шнайдер Електрик България ЕООД и в сътрудничество с Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие (АУЕР).

 

За повече информация, моля, обърнете се към нашия офис в София: тел. 02 980 57 20

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти