Добре дошли > Фокус > Околна среда

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Околна среда

 

Сертификацията на система за управление на околната среда (СОУС) ISO 14001, марката NF за околна среда (NF Environnement mark) или Европейската Еко маркировка (European Ecolabel), предлагани като част от услугите на AFNOR, могат да превърнат това, което изглежда като ограничение в иновативен проект, чрез който да повишите вашата конкурентоспособност.

За допълнителна информация

Сертификацията по ISO 14001:

  • доказва способността Ви да превръщате изискванията за опазване на околната среда във възможности за подобряване и развитие на вашата фирма;
  • затвърждава доверието на вашите партньори, клиенти, контрагенти, административна власт, инвеститори, жители, асоциации за защита на околната среда, застрахователи, …
  • позволява да предвидите възможни инциденти и да минимизирате тяхното въздействие, благодарение на превантивни действия. Посредством по-добро управление на потреблението на отпадъците сертификацията гарантира възвръщаемост на инвестициите, по-добър имидж на вашата компания и по-мотивиран персонал.
  • е неразделна част от екологичния компонент на стратегията от устойчиво развитие.
 

Сертификацията по ISO 14001 демонстрира ангажимента ви към непрекъснато подобряване на постиженията на вашата фирма по отношение на околната среда, както и съответствието с обявената от Вас политика по околна среда.

 

Подобряване на бизнес средата

Приложима за всички фирми, независимо от големината и вида им, сертификацията по ISO 14001 осигурява динамичен механизъм за развитието на ефективното управление на околната среда.
Сертификацията също осигурява значителни икономически ползи, свързани с повишена ефективност и намаляване на отпадъците.

 

AFNOR Certification осигурява международно призната, акредитирана сертификация.

 

AFAQ Сертификация по околна среда на етапи (стъпка по стъпка)

Ако мисълта да пристъпите директно към сертификация за пълно съответствие с ISO 14001 ви изглежда твърде обезсърчителна и трудна перспектива, то може да се възползвате от поетапния подход и сертификация.

 

"AFAQ 14001 поетапно”: сертификация по ISO 14001 на етапи, съобразно Вашия ритъм на работа

AFNOR Certification Ви предлага възможността за сертифицикация по ISO 14001 на етапи, съобразно Вашия напредък, възползвайки се от официалното сертифициране на отделните междинни етапи преди сертификацията за пълно съответствие с ISO 14001. Това решение Ви позволява да докажете Вашите ангажименти по отношение на околната среда в процеса на поетапно внедряване на системата за управление на околната среда

 
 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти