Добре дошли > Фокус > Качество

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Качество

За всяка фирма, подходът към качеството е фактор, който допринася да се отличат нейните предимства пред конкурентите й, да се усъвършенстват фирмените практики и да се повиши удовлетвореността на клиентите.

 

Тенденциите на съвременното ни общество принуждават бизнеса да измести фокуса от качеството към една по-цялостна визия, така, че да обхване редица други фактори, и особено свързаните с околната среда. Това означава, че качеството вече не се отъждествява само с удовлетвореността на клиента, а е основен фактор, от който зависи оцеляването на компанията.

За допълнителна информация

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификацията съгласно международния стандарт ISO 9001 акцентира най-вече върху постиженията на организацията и качеството на нейните продукти и/ или услуги.

 

Сертификацията е реален проект, мобилизиращ ресурси и усилия и ние сме готови да бъдем Вашия надежден партньор за постигане на Вашата цел.

 

ПОЛЗИ

Сертификацията съгласно ISO 9001 ви позволява:

 
  • да подобрявате отношенията с вашите клиенти;
  • да управлявате фирмата въз основа на общи цели, в съответствие с очакванията на вашите клиенти;
  • да спечелите нови пазари и да повишите конкурентоспособността на вашата фирма.
  • да приобщите вашите служители и им отдадете признание за дейността им;

 
 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти