Добре дошли > Фокус > Интегрирани системи за управление

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Интегрирани системи за управление

 
 

Ефикасността на системите за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд на всяка организация е основен показател за способността й да управлява промените и да си осигури жизнеспособно бъдеще. Ако една или повече от системите в една организация не функционират правилно, то това може да бъде пагубно за нея.

За допълнителна информация

ОПТИМИЗИРАЙТЕ СВОИТЕ ПРОЦЕСИ

Качеството, околната среда, здравето и безопасността са обединени от понятието риск. Използването на три отделни системи за управление в рамките на една организация отнема много време, скъпо е и не е ефективно. Чрез интегрирането на вашите системи за управление, можете да сведете до минимум дублирането на дейности, да подредите целите си по приоритет и да намалите разходите.

 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА, ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Интегрираната система за управление описва няколко отделни системи за управление, групирани заедно, за да формират единна система. Системата за управление е интегрирана, когато са интегрирани най-малко две от три възможни системи (качество, околна среда, здраве и безопасност). Например, може да се комбинира сертификация по ISO 9001:2008 (качество) със сертифицикация по ISO 14001 (околната среда).

 

Независимо дали имате две или три системи за управление, AFNOR Certification може да Ви помогне. За интегрирани системи ние съчетаваме нашите одити, което не само Ви спестява време и пари, но Ви дава възможност да определите взаимодействията между системите и да намерите най-доброто решение по отношение на тях за вашите конкретни нужди.

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти