Добре дошли > Фокус > Енергийно управление

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Енергийно управление

energie

Управлението на енергия, включително от възобновяеми източници, в последните няколко години се превърна в доминиращ въпрос за цялото ни общество.

 

Стандартите представляват едно от най-добрите средства за подпомагане в грижата ни за надеждността на съоръженията и намаляване на въздействията върху околната среда, вследствие на дейността на различните компании. Стандартизацията се развива в отговор на съвременните проблеми на нашето време и промените в енергийния сектор, свързани с енергийната независимост, безопасността на енергийните доставки, намаляването на емисиите на парниковите газове и либерализацията на енергийните пазари.

 

В тази връзка, за да подпомогне компаниите в техния подход за енергийно управление, през юни 2011 година бе публикуван стандартът ISO 50001 " Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане.".
Структуриран, следвайки принципа за непрекъснато подобряване, той е реално средство за управление и методология, за да постигнете целите си спрямо енергийното управление на вашата дейност.

За допълнителна информация

ПОЛЗИ

Намаляване на потреблението на енергия и разходите в дългосрочен план

  • Внедряването на система за енергийно управление позволява
  • да направите от 5% до 22% икономии от разходите си за енергия (според проучване проведено в развитите страни от Международната агенция по енергетика);
  • Измервате потреблението на енергия, определяте вашия потенциал за подобряване на резултатите и прилагате план за действие с бърза възвръщаемост на инвестициите;
 

Вие сте сред водещите фирми, възприели подхода за енергийно управление.

  • При еквивалентен обем на производство, Вашата организация ще потребява по-малко енергия и ще допринася за намаляване на парниковия ефект, а по този начин Вие демонстрирате отговорност и ангажираност.
 


Вие сте съпричастни към един мотивиращ бизнес проект

  • Всеки от вашата организация участва ежедневно и чрез действията си допринася за подобряване на енергийните показатели и резултатите на вашето предприятие.

 
 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти