Добре дошли > Издателска дейност

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Издателска дейност

Издателска дейност

 

ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

 
  • Международни страндарти (ISO);
  • Европейски страндарти (ЕN);
  • Френски страндарти (NF) ...
 

Можете да закупите стандарти, стандартизационни материали и специализирани издания на AFNOR, директно от страницата на AFNOR: on-line store

 

За повече информация можете да се обърнете и към нашия офис.

 

За допълнителна информация

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти