Добре дошли > Обучение

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Обучение

Обучение

Опитът ни е научил, че процесите на обучение и осъзнаване на персонала са ключови фактори за успешното внедряване на даден стандарт или на система за управление. Ето защо, ние сме разработили адекватни програми, които анализират конкретни практически казуси и които ще подпомогнат, подобрят и допълнят тези процеси във вашата фирма. Качеството на предлаганите обучения се допълва от високата квалификация и опит на нашите лектори.

 

За допълнителна информация

ОБУЧЕНИЯ, които Ви предлагаме:

 

Новини

През 2018 г. бяха въведени нови версии на няколко стандарти за системи за управление. За да подпомогнем фирмите в процеса на преход, предлагаме следните нови обучения:

 
 • Система за управление на безопасността на храните - изисквания на ISO 22000: 2018;
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа - изисквания на ISO 45001: 2018;
 • Система за управление на енергията - изисквания на ISO 50001: 2018;
 • Управление на риска - ISO 31000: 2018;
 • Вътрешен одит на системата за управление - нов ISO 19011: 2018.
   

Както обикновено, ние Ви предлагаме най-популярните обучения за ISO 9001: 2015 (QMS) и ISO 14001: 2015 (EMS).

 

Групата AFNOR Ви предлага някои специфични обучения като:

 • Стандарти за управление на човешките ресурси (серия ISO 30400);
 • Изискванията на ISCC за сертифициране на устойчивостта на участниците на пазара на биогорива;
 • Система за управление против подкупите (ISO 37001: 2016);
 • Изисквания за преводачески услуги (ISO 17100: 2015);
 • Система за управление на активи (ISO 55000);
 • Одит на доставчиците на 2-ра страна спрямо изискванията на корпоративните / ключовите клиенти;
 • Непрекъснатост на дейността (ISO 22301).

Програмата и продължителността на обучението могат да бъдат адаптирани в съответствие с Вашите потребности.

 

Всички обучения са осигурени от квалифицирани одитори и преподаватели на AFNOR.

 

Моля, изпратете ни Вашите заявки.

 

Обучения в първото шестмесечие 2019

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти