Добре дошли > Сертификация

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Сертификация

Сертификацията по международно признати стандарти демонстрира ангажимент към качеството и към и най-добрите управленски практики. Тя може да изтъкне вашите предимства.

 


За сертифицираните организации и за техните клиенти сертификацията означава висока степен на доверие и удовлетвореност. Тя гарантира, че продуктът се произвежда или услугата се предоставя с постоянно високо качество и в съответствие с добрите практики. Сертификацията носи съществени ползи и за самата сертифицирана организация: тя прави по-резултатни процедурите, по-успешно реализирането на нови проекти, като освобождава ресурси, повишава ефективността и стимулира непрекъснато подобряване.

 

За допълнителна информация

 

Партньорите на IQNet (International Quality Network)

Ние (AFNOR Certification) сме партньори на структурата IQNet (International Quality Network), която обхваща над 40% от издадените сертификати в света. IQNet включва водещите сертифициращи органи на повече от 35 страни, от Европа, Азия, Австралия, Северна Америка …
Участвайки в дейността на IQNet, ние предлагаме на нашите клиенти възможността да се възползват от допълнителни предимства, като например координиране на одитите в международен план или хармонизиране на процесите по сертификация. Сертификатът IQNet може да ви бъде издаден заедно със сертификата AFAQ, с което допълнително се засилва признанието на вашата сертификация в чужбина.

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти