Добре дошли > ISO 50001

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Енергийно управление


ISO 50001

energie
Управлявайте енергийната си ефективност
 

Всяка компания, независимо дали е частна или публична, малко или средно предприятие, или голяма група, е засегната от нарастващите цени на енергията и рисковете от изменение на климата - едно голямо предизвикателство за индустрията, където сметката за енергия може да достигне до 20% от разходите.

 

За допълнителна информация

Ръководството се разпространява безплатно

Въвеждайки добрите практики и методичния подход, описан в международния стандарт ISO 50001, Вие ще подобрите енергийното управлението във вашето предприятие.

Стандартът ISO 50001 беше публикуван през юни 2011г.
Сертификацията по ISO 50001 Ви позволява бързо да намалите разходите си и да демонстрирате Вашия ангажимент за отговорно управление на енергията.

 

Одит за оценка по ISO 50001, за да установите до къде сте стигнали

Вие вече сте направили енергийна диагностика на вашето предприятие и възнамерявате да поискате сертифицикация по ISO 50001?

 

AFNOR Certification Ви предлага своята услуга „посещение за оценка по ISO 50001”, благодарение на която ще получите реална, изразена в проценти оценка на съответствието Ви с изискванията на стандарта. Това ще ви посочи потенциални възможности за развитие, за да можете спокойно да кандидатствате за сертифициране по ISO 50001.

 

Сертификация по ISO 50001

Сертификатът AFAQ ISO 50001, ще даде гласност на Вашия ангажимент и постижения по отношение на енергийното управление.

 

На компаниите, сертифицирани вече по EN 16001, AFNOR Certification предоставя конкретен план за преход към сертификация по ISO 50001.

 

Сертификацията по ISO 50001 е съвместима с предоставяни от АФНОР други сертификации.

Сертификацията по ISO 50001 може да бъде получена самостоятелно или заедно с тази за околната среда, качество и/или здравословни и безопасни условия на труд, тъй като стандартите са структурирани по идентичен начин и базирани на принципа за непрекъснато подобряване.

 

ПОЛЗИ

Сертификацията по ISO 50001 е стратегически инструмент, който Ви позволява:

  • да намалите бързо производствените си разходи;
  • да започнете адекватен бизнес проект, който ще ви мотивира;
  • да останете конкурентоспособен, като намалите своята уязвимост (управлявайки доставчиците на енергийни услуги, инвестирайки в иновации, ...)

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти