Добре дошли > ISO 14001

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

Околна среда


ISO 14001

 
Демонстрирайте своя ангажимент към управлението на околната среда
 
 

За допълнителна информация

РЕШЕНИЕТО....

Сертифицикацията по ISO 14001 означава признание на Вашия ангажимент и Вашите действия по отношение на управлението на околната среда.

 

100 000 компании по света вече избраха сертифицикация по ISO 14001.

 

Системата за управление на околната среда (СУОС), Ви позволява управлявате въздействията върху околната среда вследствие на вашата дейност.
Система за управление на околната среда означава да следвате подхода на непрекъснатото подобряване. Този подход е създаден, за да намалите до минимум въздействията върху околната среда вследствие на Вашата дейност, за да прилагате превантивни мерки срещу аварии и инциденти и за да подобрите отношенията си със заинтересованите страни.

 

ПОЛЗИ

Сертифицикацията по ISO 14001 Ви дава възможност:

  • да подобрите и укрепите отношенията Ви със заинтересованите страни;
  • да управлявате въздействията върху околната среда, вследствие на вашата дейност;
  • да подобрите превенцията на риска;
  • да сплотите вашия екип;
  • да удовлетворявате изисквания за управление на околната среда на ключовите Ви партньори;
  • да бъдете по-конкурентни.

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти