Добре дошли > Интегрирани системи за управление (ИСУ)

Увеличаване на размера на шрифта Намаляване на размера на шрифта Преглед:

 

ИСУ


Интегрирани системи за управление (ИСУ)

Интегрирани системи за управление (ИСУ) на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд: общ подход за единна система за управление

 

За допълнителна информация

Съвместимостта на стандартите за качество, безопасност и околната среда дава възможност за интегрирането им в една обща система за управление. Интегрирането на различни подходи в една обща система за управление Ви позволява:

 
  • да постигнете съвместимост на различните системи, функциониращи във вашата фирма,
  • да повишите общата ефикасност/цялостната ефективност на вашите подходи/стратегии,
  • да взимате предвид интересите на всички заинтересовани страни по отношение на качеството, безопасността и околната среда,
  • да разширите разбирането си за ключовите фактори, допринасящи за успеха на вашата фирма, както и да подобрите управлението на риска,
  • да оптимизирате вътрешните разходи и външните одити.
 

Интегрираната система за управление е цялостен подход и обща стратегия за устойчиво развитие, чрез която да осигурите удовлетвореност на клиентите, безопасни и здравословни условия на труд за вашия персонал и управление на въздействията върху околната среда вследствие на вашата дейност.

 

Достъп [EN] | Правна информация | Контакти